Inom vår verksamhet arbetar vi brett inom social rehabilitering relaterat till missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, skyddsbehov och ensamkommande flyktingbarn.

Konsulentstödd familjevård
Våra familjehem finns främst i Stockholmsområdet, men vi finns även på andra orter i Syd- och Mellansverige.

Medarbetare
Vår personal och externa medarbetare representerar en bred kompetens. Hos oss hittar du socionomer, fritidsledare, terapeuter, pedagoger, skydds- och säkerhetskonsulter, handledare, entreprenörer, personliga tränare samt kostrådgivare.

En viktig aspekt i arbetet med våra klienter, i samtliga ärenden, är att medverka till själständighet. Att våra klienter inom överskådlig tid kan klara sig på egen hand och blir självförsörjande. Vi försöker att hitta potentialer hos klienten som går att utveckla istället för att fokusera på det som är negativt.

Våra klienter är:

  • barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna
  • ensamstående kvinnor/män med barn
  • familjer med barn
  • personer från 18 år med neuropsykiatrisk diagnos
  • personer med ett skyddsbehov
  • asylsökande (i samverkan med andra aktörer)
  • ensamkommande flyktingbarn