Familjevärdarna vi samarbetar med är etablerade par, gifta eller sambos, med eller utan barn, men kan också vara ensamstående om detta passar bäst för en viss klient. Familjen/den ensamstående är socialt fungerande och lever i linje med de normer och lagar som finns i Sverige. Man ska kunna erbjuda ett rum till en klient under en överenskommen tid. Familjen måste kunna avsätta tid till att engagera sig i vägledning, gränssättning och stöd. Klienten ska behandlas med hänsyn och respekt och ingå i familjens gemenskap.

Familjevården syftar till att klienten, under trygga former, ska kunna ta tag i sitt liv med målsättningen att kunna fungera självständigt i samhället med allt vad det innebär. Genom att anpassa sig till och lära in nya vardagsrutiner med familjevärdarna som förebilder, ökar klientens förmåga att hantera olika företeelser och situationer på ett konstruktivt sätt. Genom familjevården kan klienten upptäcka nya sätt att förhålla sig till livet och testa, utveckla och stärka sina förmågor.

Familjevärdarna träffar regelbundet en familjevårdskonsulent minst en gång i veckan för handledning. Därutöver vid avslut för utvärdering. Våra familjevärdar har anmälningsskyldighet till Attendum AB. Våra familjevärdar omfattas av tystnadsplikt.

Främst i Stockholmsområdet, men även på andra orter i Syd- och Mellansverige.
Familjehem och andra typer av boenden i olika regioner i Sverige, men även i andra länder.
Familjevärdarna får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning alternativt fakturering. Nivån på ersättningen kan variera beroende på målgrupp, uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Familjevärdarna internutbildas fortlöpande.
Vid vistelser utanför familjehemmet ska klienten vara tillbaka i familjehemmet senast 22.00. Detta gäller alla dagar. Familjevärdarna ska alltid veta var klienten befinner sig. Om klienten är på ledighet ska familjevärdarna alltid veta var klienten vistas. Klienten ska ha telefonkontakt med familjevärdarna varje dag på överenskommen tid samt vara disponibel på telefon under hela bortavistelsen. Familjevärdarna ska veta vilken adress klienten befinner sig på samt ha ett telefonnummer dit. Samtliga våra klienter ska vara utrustade med mobiltelefon.
En förutsättning för att bli familjevärd åt oss är att man inte förekommer i belastningsregister hos Polisen, inte erhåller bistånd från Socialtjänsten eller förekommer i negativ dokumentering härifrån, inte har skuldsaldo hos Kronofogden.
  • attityder och åsikter till sammanhanget
  • värderingar
  • jobbsituation
  • geografisk lokalisering
  • boendestandard
  • psykisk status
  • intellektuell och empatisk förmåga
  • familjevärdarnas samspel
Eftersom vi dagligen arbetar med drogrelaterad problematik, är det viktigt att våra medarbetare lägger stor vikt vid att vara förebilder ifråga om bruk av alkohol och droger. Det är också viktigt för vår arbetsmiljö och prestationsförmåga att våra medarbetare värnar om sin hälsa.

Under arbetstid tillåter vi inte förtäring av drycker som överskrider motsvarande en lättöl. Intag av narkotiska preparat, receptbelagda läkemedel – som inte ordinerats av läkare – anabola steroider är oacceptabelt både på och utanför arbetstid.

Om någon medarbetare uppvisar en beroendeproblematik enligt ovan, aktualiseras en rehabiliteringsåtgärd. Alternativt upphör samarbetet med denna person.

Samtliga inskrivna klienter har alkohol- och drogförbud, undantaget de som ordinerats preparat för t ex opiatberoende eller ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
Här gäller samma policy som för våra övriga medarbetare – undantag:

– Alkohol kan förvaras inlåst
– Alkohol kan förtäras i familjehemmet i sociala sammanhang under lugna former och om klienten inte påverkas negativt. Dock avråder vi från att förtära alkohol om klienten är närvarande

Om en familjevärd inte följer vår policy vidtas relevanta åtgärder omgående.

Alla medarbetare och familjevärdar informeras ingående om vår alkohol- och drogpolicy