Kravspecifikation för godkännande av familjehem

En förutsättning för att bli familjevärd åt oss är att man inte förekommer i belastningsregister hos Polisen, inte erhåller bistånd från Socialtjänsten eller förekommer i negativ dokumentering härifrån, inte har skuldsaldo hos Kronofogden.

Ansök om att bli familjehem

Andra faktorer som ligger till grund för vår bedömning är:

  • attityder och åsikter till sammanhanget
  • värderingar
  • jobbsituation
  • geografisk lokalisering
  • boendestandard
  • psykisk status
  • intellektuell och empatisk förmåga
  • familjevärdarnas samspel