Några få ord

Om Oss

Individer med stort engagemang

Vi vill hjälpa

Vår personal och externa medarbetare representerar en bred kompetens. Hos oss hittar du socionomer, fritidsledare, terapeuter, pedagoger, skydds- och säkerhetskonsulter, handledare, entreprenörer, personliga tränare samt kostrådgivare.

En viktig aspekt i arbetet med våra klienter, i samtliga ärenden, är att medverka till själständighet. Att våra klienter inom överskådlig tid kan klara sig på egen hand och blir självförsörjande. Vi försöker att hitta potentialer hos klienten som går att utveckla istället för att fokusera på det som är negativt.

Vi arbetar brett inom social rehabilitering relaterat till missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, skyddsbehov och ensamkommande flyktingbarn.

> . <

About Image
Volunteers holding around each other
About Image