Jag vill bli

Familjehem

Fördelar att arbeta med oss

Vår uppgift är att handleda er som familjehem och tillhandahålla andra råd och stödinsatser som ni behöver. Förutom enskild handledning erbjuder vi även utbildningar, studiecirklar, grupphandledning, och samhällsorientering för att ni på bästa möjliga sätt ska kunna möta banen och ungdomarnas behov av omsorg.
Tillgängliga dygnet runt

Ibland kan familjehem behöva lite extrastöd och då är det skönt att kunna ringa vilken tid på dygnet som helst – vi finns till för er och barnen.

Utbildar på era villkor

Vi lägger stor vikt vid kunskap och bistår er med en stor kunskapsbank genom våra medarbetare, utbildningar i såväl klassrumsformat och digitalt.

Några steg

Innan du kan bli familjehem

Anmäl intresse

Du har en vilja, tid och intresse av att ta emot ett barn eller en ungdom.

Lämna samtycke

Lämna samtycke till att vi gör nödvändiga registerutdrag.

Självskattning

Lägga ca 2h på att göra en standardiserad självskattning Bra-Fam.

Intervju

Intervjuas av en av våra medarbetare som även tar referenser.

Utvärdering

En samlad bedömning görs och din lämplighet som familjehem bedöms.

Utbildning

Genomgå utbildningar för att få en ökad förståelse att vara familjehem.

Ha tålamod

Det tar lite tid att hitta bra matchningar mellan barnen och familjehemmen.