Hem

[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”45″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”hem” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”center” style_type=”none” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Om Attendum[/title][one_full last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

Inom vår verksamhet arbetar vi brett inom social rehabilitering relaterat till missbruk, kriminalitet, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, skyddsbehov och ensamkommande flyktingbarn.

[/fusion_text][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”#0135ad” circle=”” circlecolor=”#ffffff” size=”14px” class=”” id=””][li_item icon=””]personer från 18 år med missbruks- och/eller kriminell problematik[/li_item][li_item icon=””]ensamstående kvinnor/män med barn[/li_item][li_item icon=””]familjer med barn[/li_item][li_item icon=””]personer från 18 år med neuropsykiatrisk diagnos[/li_item][li_item icon=””]personer med ett skyddsbehov[/li_item][li_item icon=””]asylsökande (i samverkan med andra aktörer)[/li_item][li_item icon=””]ensamkommande flyktingbarn[/li_item][/checklist][separator style_type=”none” top_margin=”15″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][fusion_text]

Konsulentstödd familjevård
Våra familjehem finns främst i Stockholmsområdet, men vi finns även på andra orter i Syd- och Mellansverige.

Medarbetare
Vår personal och externa medarbetare representerar en bred kompetens. Hos oss hittar du socionomer, fritidsledare, terapeuter, pedagoger, skydds- och säkerhetskonsulter, handledare, entreprenörer, personliga tränare samt kostrådgivare.

En viktig aspekt i arbetet med våra klienter, i samtliga ärenden, är att medverka till själständighet. Att våra klienter inom överskådlig tid kan klara sig på egen hand och blir självförsörjande. Vi försöker att hitta potentialer hos klienten som går att utveckla istället för att fokusera på det som är negativt.

[/fusion_text][/one_full][/fullwidth][fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”100″ padding_bottom=”100″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”yes” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”fam” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Familjehem[/title][separator style_type=”none” top_margin=”20″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]Familjevärdarna vi samarbetar med är etablerade par, gifta eller sambos, med eller utan barn, men kan också vara ensamstående om detta passar bäst för en viss klient. Familjen/den ensamstående är socialt fungerande och lever i linje med de normer och lagar som finns i Sverige. Man ska kunna erbjuda ett rum till en klient under en överenskommen tid. Familjen måste kunna avsätta tid till att engagera sig i vägledning, gränssättning och stöd. Klienten ska behandlas med hänsyn och respekt och ingå i familjens gemenskap.

Familjevården syftar till att klienten, under trygga former, ska kunna ta tag i sitt liv med målsättningen att kunna fungera självständigt i samhället med allt vad det innebär. Genom att anpassa sig till och lära in nya vardagsrutiner med familjevärdarna som förebilder, ökar klientens förmåga att hantera olika företeelser och situationer på ett konstruktivt sätt. Genom familjevården kan klienten upptäcka nya sätt att förhålla sig till livet och testa, utveckla och stärka sina förmågor.

Familjevärdarna träffar regelbundet en familjevårdskonsulent minst en gång i veckan för handledning. Därutöver vid avslut för utvärdering. Våra familjevärdar har anmälningsskyldighet till Linnea Housing & Care AB. Våra familjevärdar omfattas av tystnadsplikt.[/fusion_text][/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][separator style_type=”none” top_margin=”20″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][accordian divider_line=”” class=”” id=””][toggle title=”Jourhemsplaceringar” open=”no”]Främst i Stockholmsområdet, men även på andra orter i Syd- och Mellansverige.[/toggle][toggle title=” Skyddsplaceringar för olika målgrupper” open=”no”]Familjehem och andra typer av boenden i olika regioner i Sverige, men även i andra länder.[/toggle][toggle title=”Ekonomi” open=”no”]Familjevärdarna får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning alternativt fakturering. Nivån på ersättningen kan variera beroende på målgrupp, uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Familjevärdarna internutbildas fortlöpande.[/toggle][toggle title=”Instruktioner till familjehemmen gällande tillsyn” open=”no”]Vid vistelser utanför familjehemmet ska klienten vara tillbaka i familjehemmet senast 22.00. Detta gäller alla dagar. Familjevärdarna ska alltid veta var klienten befinner sig. Om klienten är på ledighet ska familjevärdarna alltid veta var klienten vistas. Klienten ska ha telefonkontakt med familjevärdarna varje dag på överenskommen tid samt vara disponibel på telefon under hela bortavistelsen. Familjevärdarna ska veta vilken adress klienten befinner sig på samt ha ett telefonnummer dit. Samtliga våra klienter ska vara utrustade med mobiltelefon.[/toggle][toggle title=”Kravspecifikation för godkännande av familjehem” open=”no”]En förutsättning för att bli familjevärd åt oss är att man inte förekommer i belastningsregister hos Polisen, inte erhåller bistånd från Socialtjänsten eller förekommer i negativ dokumentering härifrån, inte har skuldsaldo hos Kronofogden.[/toggle][toggle title=”Andra faktorer som ligger till grund för vår bedömning ” open=”no”][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”blue” circle=”” circlecolor=”white” size=”13px” class=”” id=””]
[li_item icon=””]attityder och åsikter till sammanhanget[/li_item]
[li_item icon=””]värderingar[/li_item]
[li_item icon=””]jobbsituation[/li_item]
[li_item icon=””]geografisk lokalisering[/li_item]
[li_item icon=””]boendestandard[/li_item]
[li_item icon=””]psykisk status[/li_item]
[li_item icon=””]intellektuell och empatisk förmåga[/li_item]
[li_item icon=””]familjevärdarnas samspel[/li_item]
[/checklist][/toggle][toggle title=”Alkohol- och drogpolicy-medarbetare” open=”no”]Eftersom vi dagligen arbetar med drogrelaterad problematik, är det viktigt att våra medarbetare lägger stor vikt vid att vara förebilder ifråga om bruk av alkohol och droger. Det är också viktigt för vår arbetsmiljö och prestationsförmåga att våra medarbetare värnar om sin hälsa.

Under arbetstid tillåter vi inte förtäring av drycker som överskrider motsvarande en lättöl. Intag av narkotiska preparat, receptbelagda läkemedel – som inte ordinerats av läkare – anabola steroider är oacceptabelt både på och utanför arbetstid.

Om någon medarbetare uppvisar en beroendeproblematik enligt ovan, aktualiseras en rehabiliteringsåtgärd. Alternativt upphör samarbetet med denna person.[/toggle][toggle title=”Alkohol- och drogpolicy-klienter” open=”no”]Samtliga inskrivna klienter har alkohol- och drogförbud, undantaget de som ordinerats preparat för t ex opiatberoende eller ett neuropsykiatriskt funktionshinder.[/toggle][toggle title=”Alkohol- och drogpolicy-familjehemmet” open=”no”]Här gäller samma policy som för våra övriga medarbetare – undantag:

– Alkohol kan förvaras inlåst
– Alkohol kan förtäras i familjehemmet i sociala sammanhang under lugna former och om klienten inte påverkas negativt. Dock avråder vi från att förtära alkohol om klienten är närvarande

Om en familjevärd inte följer vår policy vidtas relevanta åtgärder omgående.

Alla medarbetare och familjevärdar informeras ingående om vår alkohol- och drogpolicy[/toggle][/accordian][/one_half][/fullwidth][fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”55″ padding_bottom=”40″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”stod” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ class=”” id=””]Öppenvård – stödboende, träningsboende[/title][title size=”3″ content_align=”center” style_type=”none” sep_color=”” margin_top=”0″ margin_bottom=”” class=”” id=””]i samverkan med FLEXBO AB[/title][one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]Främst i Stockholmsområdet, men även på andra orter över hela Sverige erbjuder vi individuellt anpassade öppenvårdsalternativ, stödboende i olika boendeformer samt träningsboende för personer som slussas ut från varierande rehabiliteringsinsatser (se ytterligare information om våra träningslägenheter nedan).

I vår öppenvård anpassas alla komponenter och planering utifrån klientens individuella förutsättningar, önskemål och behov. Vår specialnisch i sammanhanget är att vi kan erbjuda lägenheter på kort varsel genom en unik samverkan med fastighetsbolag och fastighetsförvaltare.

Ett kvalitativt eget boende för en person som har levt utanför ramarna i en destruktiv tillvaro, kan tillsammans med en stimulerande arbetsrelaterad sysselsättning eller studier innebära vändpunkten till ett bra liv.

I vår öppenvård arbetar vi även med att motivera våra klienter att aktivera sig fysiskt. En god fysik gör allt i livet lättare och stärker självkänslan.

Både våra klienter i stödboende och träningsboende träffar en kontaktperson minst en gång i veckan (i vissa fall flera gånger i veckan). Kontaktpersonens funktion är att bevaka att den överenskomna planeringen följs samt att fungera som en förebild och ett bollplank för klienten. Man medverkar även till att underlätta för klienten att etablera nya, positiva sociala kontakter.

Kontaktpersonen ansvarar för regelbunden rapportering till ansvarig handläggare.

Vi försöker så långt det är möjligt att matcha klient och kontaktperson ifråga om ålder, erfarenheter och intressen.[/fusion_text][/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][imageframe lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” style_type=”none” hover_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”no” class=”” id=””] [/imageframe][separator style_type=”none” top_margin=”30″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][accordian divider_line=”” class=”” id=””][toggle title=”Programverksamheter” open=”no”]RSA – programmet; ”Reflektera – Strukturera – Agera”, Mindfulness[/toggle][toggle title=”Fritidsaktiviteter” open=”no”]Varierande former med fokus på friskvård och idrott utifrån intressen och förutsättningar, men också måleri, foto, drama m fl.[/toggle][toggle title=”Upplevelseaktiviteter” open=”no”]Utifrån intressen, önskemål och förutsättningar och i samverkan med andra aktörer t ex: segling, skidåkning (längd– och utförsåkning), film, teater, mässor/utställningar, konserter och resor/utflykter.[/toggle][toggle title=”Samtalsterapi” open=”no”]Thor Hanson (leg KBT-terapeut i Stockholm; RSA-programmet). Andra KBT-terapeuter anlitas utifrån behov på andra platser i Sverige.[/toggle][toggle title=”Praktik- och utbildningsplatser” open=”no”]Vi erbjuder våra klienter praktik- och utbildningsplatser på företag inom olika verksamhetsområden i samverkan med AF.[/toggle][toggle title=”Träningslägenheter” open=”no”]Våra träningslägenheter kan disponeras av klienter som slussas ut från olika typer av rehabiliteringsinsatser. För att en klient ska bli aktuell för en träningslägenhet krävs bl a en längre tids skötsamhet och drogfrihet. Klienter med ett neuropsykiatriskt funktionshinder ska bedömas kunna klara sig i ett eget boende med ett anpassat stöd. Vi ställer relativt höga men realistiska krav på personer som får möjligheten att bo i våra träningslägenheter. En av anledningarna till detta är att vi inte vill medverka till att bana väg för att klienten i onödan ska misslyckas.[/toggle][/accordian][/one_half][/fullwidth][fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”70″ padding_bottom=”70″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”vill” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”center” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Vill bli familjehem[/title][one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

Kravspecifikation för godkännande av familjehem

En förutsättning för att bli familjevärd åt oss är att man inte förekommer i belastningsregister hos Polisen, inte erhåller bistånd från Socialtjänsten eller förekommer i negativ dokumentering härifrån, inte har skuldsaldo hos Kronofogden.

Andra faktorer som ligger till grund för vår bedömning är:[/fusion_text][checklist icon=”fa-check” iconcolor=”#0135ad” circle=”” circlecolor=”#ffffff” size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=””]attityder och åsikter till sammanhanget[/li_item][li_item icon=””]värderingar[/li_item][li_item icon=””]jobbsituation[/li_item][li_item icon=””]geografisk lokalisering[/li_item][li_item icon=””]boendestandard[/li_item][li_item icon=””]psykisk status[/li_item][li_item icon=””]intellektuell och empatisk förmåga[/li_item][li_item icon=””]familjevärdarnas samspel[/li_item][/checklist][/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][imageframe lightbox=”no” gallery_id=”” lightbox_image=”” style_type=”none” hover_type=”none” bordercolor=”” bordersize=”0px” borderradius=”0″ stylecolor=”” align=”none” link=”” linktarget=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” hide_on_mobile=”yes” class=”” id=””] [/imageframe][separator style_type=”none” top_margin=”10″ bottom_margin=”” sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” class=”” id=””][button link=”” color=”default” size=”” stretch=”” type=”” shape=”” target=”_self” title=”” gradient_colors=”|” gradient_hover_colors=”|” accent_color=”” accent_hover_color=”” bevel_color=”” border_width=”” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” modal=”ans” animation_type=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”1″ animation_offset=”” alignment=”center” class=”” id=””]Ansök om att bli familjehem[/button][/one_half][modal name=”ans” title=”Ansök om att bli familjehem” size=”large” background=”” border_color=”” show_footer=”no” class=”” id=””]Här kan du ansöka om att bli familjehem. Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig

[/modal][/fullwidth][fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”” padding_right=”” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”no” menu_anchor=”kon” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”left” style_type=”default” sep_color=”” margin_top=”” margin_bottom=”” class=”” id=””]Kontakta oss[/title][one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_code]W2NvbnRhY3QtZm9ybS03IGlkPSIxMDYiIHRpdGxlPSJLb250YWt0Zm9ybXVsw6RyIDEiXQ==[/fusion_code][/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

Telefonnummer växel: 08 – 21 88 03 eller 073 – 151 15 01 (Luis Acevedo, föreståndare, luis.acevedo@attendum.se)

Dygnet runt jour: 073 – 641 62 41 (Yakob Onar VD, yakob@attendum.se)

[/fusion_text][/one_half][/fullwidth]